Gratis verzending vanaf € 39,99,-

Registratieformulier

Vul dan onderstaand formulier in om u aan te melden.

  • Strength Indicator
  • Ik verzoek aanmelding over speciale promoties, aanbiedingen.

Voorwaarden voor registratie

Het gebruik van de diensten van de portal https://sheila-hondencosmetica.nl/ is voor ieders eigen risico. De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor de handelingen die met zijn gebruikersnaam worden uitgevoerd en voor het veilig bewaren van het wachtwoord dat hem beschermt.

Silanita is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van gegevens als gevolg van het verstrekken van een e-mailadres behorende bij een mailbox die niet live of bezocht is tijdens de registratie.

Silanita stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat https://sheila-hondencosmetica.nl/ efficiënt en met voldoende technische en inhoudelijke beveiliging kan worden gebruikt, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het onverwachts werken, wijzigen of uitschakelen van de dienst.

Silanita behoudt zich het recht voor om deze registratievoorwaarden en datamanagementverklaringen en documenten te wijzigen, de momenteel geldige versie is continu beschikbaar op de website, aldus Silanita. Verwerpt alle aansprakelijkheid en claims voor schade die voortvloeit uit een gebrek aan of onvolledige kennis van de gebruiksvoorwaarden.

Juridische Kennisgeving

De volledige inhoud van deze Internet site is eigendom van of wordt gecontroleerd door Silanita (Z. J. Szilagyi) en wordt wereldwijd beschermd door wetten inzake de bescherming van auteursrechten. U mag de inhoud alleen voor eigen gebruik en voor niet-commerciële doeleinden naar uw computer halen (downloaden); wijziging of verveelvoudiging van de inhoud is echter niet toegestaan. Op geen enkele andere manier mag de inhoud worden gekopieerd of gebruikt.

De eigenaars van deze site doen wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze Internet site maar doen geen toezeggingen en geven geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaars van deze site zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit uw toegang of het niet verkrijgen van toegang tot deze Internet site of van uw gebruik van enige informatie die op deze Internet site wordt verstrekt. Deze site is bedoeld voor inwoners van Nederland.

Deze Internet site kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten; de eigenaars van deze site dragen echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites en zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud daarvan. Elke verbinding naar andere sites wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze Internet site.

De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, productverpakkingen en producten die voorkomen op deze Internet site zijn in Nederland en internationaal beschermd. Gebruik ervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze site tenzij voor het identificeren van de producten en diensten van het bedrijf.

Persoonsgegevens die via elektronische communicatie met deze Internet site worden verstrekt, zullen behandeld worden in overeenstemming met het Privacybeleid van deze site. De eigenaars van deze site hebben het recht om elke andere informatie die via elektronische communicatie wordt verstrekt, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken en processen, of de daarin besloten kennis, voor welk doel dan ook te gebruiken of te verveelvoudigen. Dit recht omvat de vrijgave aan derden en/ of ontwikkeling, fabricage en/ of marketing van goederen en diensten.

De afzender van elke communicatie naar deze Internet site of anderszins naar de eigenaars van deze Internet site is verantwoordelijk voor de inhoud en informatie, juistheid en correctheid ervan.

Deze juridische kennisgeving is het laatst gewijzigd op 15/02/2020.

Privacybeleid

Over mijn privacybeleid

Ik verwerk uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van mijn diensten heb verzameld.

Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarbij behorende dienstverlening van Silanita. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30-06-2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leg ik uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik je gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over mijn privacybeleid kunt je natuurlijk altijd contact opnemen. Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.